CL5 File

? Cách mở file .CL5? Những phần mềm mở file .CL5 và sửa file lỗi. Convert N/A CL5 file sang định dạng khác.

.CL5 File Extension

   
File name CL5 File
File Type Easy CD Creator 5 Saved Project
Nhà phát triển Roxio
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CL5 là file gì?

CL5 là Disk Image Files - Easy CD Creator 5 Saved Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Roxio.

dự án authoring CD tạo ra với Easy CD Creator 5; chứa tham chiếu đến tập tin mà sẽ được đưa vào đĩa CD cũng như các thiết lập khác; có thể bao gồm các file dữ liệu hoặc một danh sách các tập tin âm thanh để tạo một đĩa CD âm thanh.

What is a CL5 file?

CD authoring project created with Easy CD Creator 5; contains references to files that will be included on the CD as well as other settings; may include data files or a playlist of audio files for creating an audio CD.

Cách mở .CL5 file

Để mở file .CL5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CL5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CL5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CL5 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Photo Gallery
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .CL5

File .CL5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *