CLEO File

? Cách mở file .CLEO? Những phần mềm mở file .CLEO và sửa file lỗi. Convert Binary CLEO file sang định dạng khác.

.CLEO File Extension

   
File name CLEO File
File Type CLEO Grand Theft Auto Mod File
Nhà phát triển CLEO
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (86 Bình chọn)

File .CLEO là file gì?

CLEO là Plugin Files - CLEO Grand Theft Auto Mod File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CLEO.

Plugin tập tin được sử dụng như một phần của thư viện CLEO, được sử dụng để thực hiện thay đổi đối với một số Grand Theft Auto loạt trò chơi; cửa hàng thư viện theo định dạng Dynamic Link Library (DLL) và cho phép "opcodes" có thể được kịch bản nội dung trò chơi alter.

What is a CLEO file?

Plugin file used as part of the CLEO library, which is used for executing modifications to some Grand Theft Auto series games; stores a library in the Dynamic Link Library (.DLL) format and enables "opcodes" which can be scripted to alter game content.

Cách mở .CLEO file

Để mở file .CLEO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLEO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLEO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLEO do người dùng đóng góp.

  • Rockstar Games Grand Theft Auto: Vice City
  • Rockstar Games Grand Theft Auto: San Andreas
  • Rockstar Games Grand Theft Auto: San Andreas

Chuyển đổi file .CLEO

File .CLEO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *