CLG File

? Cách mở file .CLG? Những phần mềm mở file .CLG và sửa file lỗi. Convert Binary CLG file sang định dạng khác.

.CLG File Extension

   
File name CLG File
File Type 1Windows Catalog File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (15 Bình chọn)

File .CLG là file gì?

CLG là Settings Files - 1Windows Catalog File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Chủng loại tập tin được sử dụng bởi hệ thống Windows quản lý hình ảnh (Windows SIM); chứa thông tin mô tả nội dung của một hình ảnh .wim, bao gồm cả tình trạng của tất cả các gói và các thành phần; sử dụng để hiển thị nội dung tập tin WIM mà không cần phải đọc toàn bộ tập tin hình ảnh.

What is a CLG file?

Catalog file used by Windows System Image Manager (Windows SIM); contains information describing the contents of a .WIM image, including the state of all packages and components; used to display WIM file contents without having to read an entire image file.

Cách mở .CLG file

Để mở file .CLG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows System Image Manager
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery
  • CLIMLOG
  • Collage Maker

Chuyển đổi file .CLG

File .CLG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *