CLI File

? Cách mở file .CLI? Những phần mềm mở file .CLI và sửa file lỗi. Convert N/A CLI file sang định dạng khác.

.CLI File Extension

   
File name CLI File
File Type Grand Theft Auto Clip Data File
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (11 Bình chọn)

File .CLI là file gì?

CLI là Game Files - Grand Theft Auto Clip Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockstar Games.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Grand Theft Auto IV; một trò chơi video đô thị-cuộc phiêu lưu thế giới mở có trụ sở tại Liberty City; chứa các hướng dẫn tham chiếu bởi các trò chơi để xây dựng lại và hiển thị một phát lại clip của một cảnh, chẳng hạn như một cái chết, từ các trò chơi; không giữ video thực tế.

What is a CLI file?

Game file created by Grand Theft Auto IV; an open-world urban-adventure video game based in Liberty City; contains instructions referenced by the game to rebuild and display a clip replay of a scene, such as a death, from the game; does not hold actual video.

Cách mở .CLI file

Để mở file .CLI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLI do người dùng đóng góp.

  • Rockstar Games Grand Theft Auto 4
  • FactoryTalk View
  • FactoryTalk View
  • Borland Package Library
  • ProClima
  • ForSampling
  • ForSampling

Chuyển đổi file .CLI

File .CLI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *