CLIP File

? Cách mở file .CLIP? Những phần mềm mở file .CLIP và sửa file lỗi. Convert N/A CLIP file sang định dạng khác.

.CLIP File Extension

   
File name CLIP File
File Type 1Clip Studio Format File
Nhà phát triển CELSYS
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (20 Bình chọn)

File .CLIP là file gì?

CLIP là Raster Image Files - 1Clip Studio Format File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CELSYS.

Một tập tin CLIP là một tập tin ảnh được tạo ra bởi Clip Studio Paint, một ứng dụng bản vẽ 2D. Nó chứa một thành phần hình ảnh trong đó bao gồm một hoặc nhiều lớp raster hay vector và có thể bao gồm hình dạng, văn bản, các bộ lọc, hình ảnh và bút, bút chì, hoặc nét cọ. file CLIP thay .LIP file với việc phát hành Clip Studio Sơn 1.5.4.

What is a CLIP file?

A CLIP file is an image file created by Clip Studio Paint, a 2D drawing application. It contains an image composition which consists of one or more raster or vector layers and may include shapes, text, filters, images, and pen, pencil, or brush strokes. CLIP files replaced .LIP files with the release of Clip Studio Paint 1.5.4.

Cách mở .CLIP file

Để mở file .CLIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLIP do người dùng đóng góp.

  • CELSYS Clip Studio Paint Pro
  • TouchDesigner
  • TouchDesigner
  • TouchPlayer
  • CLIP STUDIO

Chuyển đổi file .CLIP

File .CLIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *