CLIPS File

? Cách mở file .CLIPS? Những phần mềm mở file .CLIPS và sửa file lỗi. Convert N/A CLIPS file sang định dạng khác.

.CLIPS File Extension

   
File name CLIPS File
File Type Coda Clips File
Nhà phát triển Panic
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CLIPS là file gì?

CLIPS là Developer Files - Coda Clips File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Panic.

mã tập tin nguồn được sử dụng bởi phần mềm phát triển web Coda; tiết kiệm một đoạn mã nguồn có thể được chèn vào mã trang web; cho phép tái sử dụng và chia sẻ các đoạn mã thường được sử dụng và các chức năng hữu ích khác.

What is a CLIPS file?

Source code file used by Coda web development software; saves a source code snippet that can be inserted into webpage code; allow reuse and sharing of commonly used code snippets and other helpful functions.

Cách mở .CLIPS file

Để mở file .CLIPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLIPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLIPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLIPS do người dùng đóng góp.

  • Panic Coda 2

Chuyển đổi file .CLIPS

File .CLIPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *