CLKD File

? Cách mở file .CLKD? Những phần mềm mở file .CLKD và sửa file lỗi. Convert N/A CLKD file sang định dạng khác.

.CLKD File Extension

   
File name CLKD File
File Type Clicker Docs File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .CLKD là file gì?

CLKD là Page Layout Files - Clicker Docs File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

tập tin Một CLKD là một tập tin được tạo ra bởi Clicker Docs, một ứng dụng iPad sử dụng để giúp phát triển kỹ năng viết tài liệu học trẻ. Các tập tin lưu trữ một tài liệu bao gồm văn bản, phông chữ, và các yếu tố bố trí trang khác. Các tập tin CLKD cũng bao gồm các ngân hàng từ đó cung cấp hỗ trợ vốn từ vựng cho các chủ đề khác nhau như thời trang, xã hội, và thực phẩm.

What is a CLKD file?

A CLKD file is a file created by Clicker Docs, an iPad app used to help develop document writing skills in young learners. The file stores a document which includes text, fonts, and other page layout elements. The CLKD file also includes word banks that provide vocabulary support for different topics such as fashion, society, and food.

Cách mở .CLKD file

Để mở file .CLKD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKD do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker Docs
  • Crick Software Clicker
  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .CLKD

File .CLKD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *