CLKK File

? Cách mở file .CLKK? Những phần mềm mở file .CLKK và sửa file lỗi. Convert N/A CLKK file sang định dạng khác.

.CLKK File Extension

   
File name CLKK File
File Type Clicker Keyboard
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CLKK là file gì?

CLKK là Misc Files - Clicker Keyboard, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

Pop-up bàn phím được sử dụng bởi Clicker, một sự hỗ trợ bằng văn bản và công cụ đa phương tiện, cho phép bạn viết bằng lời nói toàn bộ, cụm từ hoặc hình ảnh.

What is a CLKK file?

Pop-up keyboard used by Clicker, a writing support and multimedia tool, which allows you to write with whole words, phrases or pictures.

Cách mở .CLKK file

Để mở file .CLKK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CLKK

File .CLKK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *