CLKV File

? Cách mở file .CLKV? Những phần mềm mở file .CLKV và sửa file lỗi. Convert N/A CLKV file sang định dạng khác.

.CLKV File Extension

   
File name CLKV File
File Type Clicker Communicator Vocabulary Set File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CLKV là file gì?

CLKV là Data Files - Clicker Communicator Vocabulary Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

Một tập tin CLKV là một file từ vựng bộ tạo ra bởi Clicker Communicator, một ứng dụng iPad sử dụng để sinh viên giúp đỡ với lời nói và ngôn ngữ thách thức. Các tập tin có chứa một tập các từ, màu sắc và ảnh được sắp xếp trong lưới.

What is a CLKV file?

A CLKV file is a vocabulary set file created by Clicker Communicator, an iPad app used to help students with speech and language challenges. The file contains a set of words, colors, and photos organized in grids.

Cách mở .CLKV file

Để mở file .CLKV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKV do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker Communicator
  • Crick Software Clicker
  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .CLKV

File .CLKV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *