CLKW File

? Cách mở file .CLKW? Những phần mềm mở file .CLKW và sửa file lỗi. Convert N/A CLKW file sang định dạng khác.

.CLKW File Extension

   
File name CLKW File
File Type Clicker Word Bank
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CLKW là file gì?

CLKW là Misc Files - Clicker Word Bank, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

Lưới chứa các từ liên quan đến một chủ đề nhất định; được sử dụng bởi Clicker, một sự hỗ trợ bằng văn bản và đa phương tiện công cụ, cho phép bạn viết bằng lời nói toàn bộ, cụm từ hoặc hình ảnh.

What is a CLKW file?

Grid containing words relevant to a certain topic; used by Clicker, a writing support and multimedia tool, which allows you to write with whole words, phrases or pictures.

Cách mở .CLKW file

Để mở file .CLKW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKW do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CLKW

File .CLKW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *