CLKX File

? Cách mở file .CLKX? Những phần mềm mở file .CLKX và sửa file lỗi. Convert Binary CLKX file sang định dạng khác.

.CLKX File Extension

   
File name CLKX File
File Type Clicker Grid Set
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .CLKX là file gì?

CLKX là Misc Files - Clicker Grid Set, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Crick Software.

Có một lựa chọn các lưới được sử dụng bởi Clicker, một sự hỗ trợ bằng văn bản và đa phương tiện công cụ, cho phép bạn viết bằng lời nói toàn bộ, cụm từ hoặc hình ảnh.

What is a CLKX file?

Contains a selection of grids used by Clicker, a writing support and multimedia tool, which allows you to write with whole words, phrases or pictures.

Cách mở .CLKX file

Để mở file .CLKX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKX do người dùng đóng góp.

  • Clicker
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CLKX

File .CLKX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *