CLM File

? Cách mở file .CLM? Những phần mềm mở file .CLM và sửa file lỗi. Convert Binary CLM file sang định dạng khác.

.CLM File Extension

   
File name CLM File
File Type 1MagicJack Call Log File
Nhà phát triển YMAX
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .CLM là file gì?

CLM là Data Files - 1MagicJack Call Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi YMAX.

Tập tin được tạo ra bởi MagicJack, một chương trình sử dụng với một thiết bị điện thoại MagicJack USB để thực hiện cuộc gọi điện thoại; chứa một nhật ký cuộc gọi của điện thoại gần đây; dùng để lưu trữ và xem xét lịch sử gần đây của các cuộc gọi điện thoại.

What is a CLM file?

File created by magicJack, a program used with a magicJack USB phone device to make phone calls; contains a call log of recent phone calls; used to store and review recent histories of phone calls.

Cách mở .CLM file

Để mở file .CLM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLM do người dùng đóng góp.

  • NewSoft CD Labeler
  • 3DC
  • 3DC
  • 3D Canvas
  • Cabri
  • Clipboard Master
  • Clipboard Master

Chuyển đổi file .CLM

File .CLM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *