CLR File

? Cách mở file .CLR? Những phần mềm mở file .CLR và sửa file lỗi. Convert N/A CLR file sang định dạng khác.

.CLR File Extension

   
File name CLR File
File Type 1Animate Color Set
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (6 Bình chọn)

File .CLR là file gì?

CLR là Misc Files - 1Animate Color Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Palette của mẫu màu có thể được nạp vào phần mềm Adobe Animate (trước đây được phát triển bởi Macromedia); có thể bao gồm các màu sắc cơ bản cũng như gradient xuyên tâm và tuyến tính; có thể được áp dụng cho các đối tượng trong một đèn flash (.fla) hoạt hình.

What is a CLR file?

Palette of color swatches that can be loaded into Adobe Animate (previously developed by Macromedia); may include basic colors as well as radial and linear gradients; can be applied to objects within a flash (.FLA) animation.

Cách mở .CLR file

Để mở file .CLR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLR do người dùng đóng góp.

  • Adobe Animate CC 2019
  • Macromedia Flash
  • Macromedia Flash
  • Boris Graffiti
  • Adobe Flash CC
  • FileMaker Pro
  • FileMaker Pro

Chuyển đổi file .CLR

File .CLR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *