CLR0 File

? Cách mở file .CLR0? Những phần mềm mở file .CLR0 và sửa file lỗi. Convert N/A CLR0 file sang định dạng khác.

.CLR0 File Extension

   
File name CLR0 File
File Type Wii Color Swapping Animation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CLR0 là file gì?

CLR0 là Game Files - Wii Color Swapping Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin hoạt hình màu sắc được sử dụng bởi Mario Kart Wii và trò chơi Nintendo Wii khác; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi các trò chơi để hoán đổi ra màu sắc khác nhau cho hình ảnh động, ví dụ: khi trứng Yoshi bị sẫm màu hơn trước khi nó phá vỡ; thường được tìm thấy bên trong một file gói tài nguyên .BRRES với các tập tin khác như .CHR0, .MDL0, và .PAT0 tập tin.

What is a CLR0 file?

Color animation file used by Mario Kart Wii and other Nintendo Wii games; contains data referenced by the game to swap out different colors for animations, e.g., when Yoshi's egg gets darker before it breaks; typically found within a .BRRES resource package file with other files such as .CHR0, .MDL0, and .PAT0 files.

Cách mở .CLR0 file

Để mở file .CLR0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLR0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLR0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLR0 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CLR0

File .CLR0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *