CLS File

? Cách mở file .CLS? Những phần mềm mở file .CLS và sửa file lỗi. Convert Text CLS file sang định dạng khác.

.CLS File Extension

   
File name CLS File
File Type 1LaTeX Document Class File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .CLS là file gì?

CLS là Misc Files - 1LaTeX Document Class File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập viết bằng LaTeX, một ngôn ngữ đánh dấu tài liệu thường được dùng để sắp chữ giấy tờ học tập; cửa hàng một lớp học với một predefined typeset cấu hình có thể được nhập khẩu vào một tài liệu .TEX; sử dụng để lưu trữ các mẫu cho các bài viết, hình thức, và các loại tài liệu.

What is a CLS file?

File written in LaTeX, a document markup language often used for typesetting academic papers; stores a class with a predefined typeset configuration that can be imported into a .TEX document; used for storing templates for articles, forms, and other types of documents.

Cách mở .CLS file

Để mở file .CLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLS do người dùng đóng góp.

  • TeXShop
  • TeXnicCenter
  • TeXnicCenter
  • TeXworks
  • MiKTeX
  • proTeXt
  • proTeXt
  • LyX/Mac

Chuyển đổi file .CLS

File .CLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *