CLT File

? Cách mở file .CLT? Những phần mềm mở file .CLT và sửa file lỗi. Convert N/A CLT file sang định dạng khác.

.CLT File Extension

   
File name CLT File
File Type 1Clarity Legal Transcript File
Nhà phát triển Clarity Legal
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .CLT là file gì?

CLT là Page Layout Files - 1Clarity Legal Transcript File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Clarity Legal.

Tập tin được tạo ra bởi Clarity Pháp DepoSmart, một chương trình sử dụng để tạo bảng điện tử chứng nhận; chứa dữ liệu bảng điểm được sử dụng bởi tòa án báo cáo các công ty khi tạo bảng điểm pháp lý cho luật sư; tạo ra để giảm kích thước tập tin của bảng điểm gửi qua email.

What is a CLT file?

File created by Clarity Legal DepoSmart, a program used for creating certified electronic transcripts; contains transcript data used by court reporting firms when creating legal transcripts for attorneys; created to reduce the file size of emailed transcripts.

Cách mở .CLT file

Để mở file .CLT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLT do người dùng đóng góp.

  • 3DC
  • CD Label Designer
  • CD Label Designer
  • cdrLabel
  • 3D Canvas
  • X'Pert HighScore
  • X'Pert HighScore

Chuyển đổi file .CLT

File .CLT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *