CLW File

? Cách mở file .CLW? Những phần mềm mở file .CLW và sửa file lỗi. Convert N/A CLW file sang định dạng khác.

.CLW File Extension

   
File name CLW File
File Type Visual C++ ClassWizard File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CLW là file gì?

CLW là Developer Files - Visual C++ ClassWizard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi ClassWizard, một thành phần phần mềm bao gồm như là một phần của Microsoft Visual C ++; chứa thông tin mẫu cho khởi tạo mã nguồn; sử dụng cho các lớp học tự động tạo ra, chức năng, và các mã khác.

What is a CLW file?

Developer file created by ClassWizard, a software component included as part of Microsoft Visual C++; contains template information for initializing source code; used for auto-generating classes, functions, and other code.

Cách mở .CLW file

Để mở file .CLW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .CLW

File .CLW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *