CLX File

? Cách mở file .CLX? Những phần mềm mở file .CLX và sửa file lỗi. Convert Binary CLX file sang định dạng khác.

.CLX File Extension

   
File name CLX File
File Type 1Standard Dictionary File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CLX là file gì?

CLX là Data Files - 1Standard Dictionary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Từ điển được sử dụng bởi các sản phẩm phần mềm khác nhau, bao gồm Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, và NEMETSCHEK VectorWorks tập tin; chứa một danh sách từ được sử dụng bởi các kiểm tra chính tả; sử dụng cho các văn bản kiểm tra chính tả với từ điển thông thường.

What is a CLX file?

Dictionary file used by various software products, including Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, and Nemetschek VectorWorks; contains a word list used by the spell checker; used for spell checking documents against standard dictionary words.

Cách mở .CLX file

Để mở file .CLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLX do người dùng đóng góp.

  • Inspiration Software Inspiration
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Nemetschek Vectorworks
  • Nemetschek Vectorworks

Chuyển đổi file .CLX

File .CLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *