CM File

? Cách mở file .CM? Những phần mềm mở file .CM và sửa file lỗi. Convert N/A CM file sang định dạng khác.

.CM File Extension

   
File name CM File
File Type 1CLEO Custom Mission
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (19 Bình chọn)

File .CM là file gì?

CM là Game Files - 1CLEO Custom Mission, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockstar Games.

Nhiệm vụ tùy chỉnh được tạo ra cho Grand Theft Auto: San Andreas (GTA SA); tương tự như một tập tin CLEO.CS, nhưng lưu lại dưới dạng một nhiệm vụ thay vì một kịch bản tùy chỉnh; được sử dụng để bổ sung thêm nhiệm vụ phụ, hoặc các cấp, các trò chơi; có thể được tạo ra với Sanny Builder, một tiện ích GTA mod.

What is a CM file?

Custom mission created for Grand Theft Auto: San Andreas (GTA SA); similar to a CLEO.CS file, but saved as a mission instead of a custom script; used for adding extra missions, or levels, to the game; may be created with Sanny Builder, a GTA mod utility.

Cách mở .CM file

Để mở file .CM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CM do người dùng đóng góp.

  • Rockstar Games Grand Theft Auto: San Andreas
  • Sanny Builder
  • Sanny Builder
  • e-press Omni-Mail
  • AutoMotive3
  • Sienergy Integra
  • Sienergy Integra

Chuyển đổi file .CM

File .CM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *