CM0013 File

? Cách mở file .CM0013? Những phần mềm mở file .CM0013 và sửa file lỗi. Convert Text CM0013 file sang định dạng khác.

.CM0013 File Extension

   
File name CM0013 File
File Type Samsung Smart TV Index File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (28 Bình chọn)

File .CM0013 là file gì?

CM0013 là System Files - Samsung Smart TV Index File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Samsung.

tập tin Một CM0013 là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi chọn Samsung Smart TV. Nó được tạo ra bởi một TV thông minh khi một thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như một ổ cứng hoặc ổ đĩa flash, được kết nối với TV. Các tập tin CM0013 chứa một chỉ số của các tập tin nằm trên thiết bị lưu trữ được kết nối, cho phép TV thông minh để chơi các tập tin đa phương tiện trên thiết bị lưu trữ.

What is a CM0013 file?

A CM0013 file is a data file created by select Samsung Smart TVs. It is generated by a Smart TV when a storage device, such as a HDD or flash drive, is connected to the TV. The CM0013 file contains an index of the files located on the connected storage device, which allows the Smart TV to play the multimedia files on the storage device.

Cách mở .CM0013 file

Để mở file .CM0013 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CM0013 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CM0013

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CM0013 do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .CM0013

File .CM0013 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *