CM10 File

? Cách mở file .CM10? Những phần mềm mở file .CM10 và sửa file lỗi. Convert Binary CM10 file sang định dạng khác.

.CM10 File Extension

   
File name CM10 File
File Type CaseMap 10 Case File
Nhà phát triển LexisNexis
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CM10 là file gì?

CM10 là Data Files - CaseMap 10 Case File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LexisNexis.

Tập tin được tạo ra bởi casemap 10, một thực tế và quản lý vấn đề chương trình được sử dụng bởi các công ty luật; lưu thông tin trường hợp về con người, sự kiện, vấn đề, và thời hạn; cũng có thể bao gồm tài liệu và hình ảnh đính kèm để các sự kiện liên kết với tài liệu hướng dẫn.

What is a CM10 file?

File created by CaseMap 10, a fact and issue management program used by law firms; saves case information about people, facts, issues, and timelines; can also include document and image attachments to associate facts with documentation.

Cách mở .CM10 file

Để mở file .CM10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CM10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CM10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CM10 do người dùng đóng góp.

  • LexisNexis CaseMap
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CM10

File .CM10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *