CM5 File

? Cách mở file .CM5? Những phần mềm mở file .CM5 và sửa file lỗi. Convert Binary CM5 file sang định dạng khác.

.CM5 File Extension

   
File name CM5 File
File Type Clone Manager File
Nhà phát triển Sci-Ed
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CM5 là file gì?

CM5 là Data Files - Clone Manager File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sci-Ed.

định dạng phân tử Clone quản lý được sử dụng bởi Clone Manager, một chương trình được sử dụng để nhân bản mô phỏng, các hoạt động enzyme, vẽ bản đồ đồ họa; cửa hàng phân tử tên và kích cỡ và chuỗi dữ liệu; cũng có thể bao gồm mô tả, ghi chú, tính năng, enzyme trang web, và các trang web mồi

What is a CM5 file?

Clone Manager molecule format used by Clone Manager, a program used for cloning simulation, enzyme operations, graphic map drawing; stores molecule name and size and sequence data; may also include description, notes, features, enzyme sites, and primer sites

Cách mở .CM5 file

Để mở file .CM5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CM5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CM5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CM5 do người dùng đóng góp.

  • Genome Compiler
  • Sci-Ed Clone Manager
  • Sci-Ed Clone Manager
  • GSL Biotech SnapGene

Chuyển đổi file .CM5

File .CM5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *