CMA File

? Cách mở file .CMA? Những phần mềm mở file .CMA và sửa file lỗi. Convert N/A CMA file sang định dạng khác.

.CMA File Extension

   
File name CMA File
File Type 1Coach Activity File
Nhà phát triển CMA Foundation
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .CMA là file gì?

CMA là Data Files - 1Coach Activity File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CMA Foundation.

tập tin Hoạt động tạo ra và được sử dụng bởi Huấn luyện viên, một chương trình mô hình máy tính Hà Lan cho phép người dùng thực hiện mô hình năng động; cửa hàng một hoạt động đo lường hoặc kiểm soát với tất cả các yếu tố đó xuất hiện trong tài liệu, chẳng hạn như hình ảnh, video và văn bản; lưu trữ trong thư mục dự án Coach.

What is a CMA file?

Activity file created and used by Coach, a Dutch computer modeling program that allows users to make dynamic models; stores a measurement or control activity with all the elements that appear in the document, such as pictures, videos, and text; stored in Coach project folders.

Cách mở .CMA file

Để mở file .CMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMA do người dùng đóng góp.

  • CMA Coach
  • Field of Strategy
  • Field of Strategy
  • 5. Animaties
  • Videoanalyse

Chuyển đổi file .CMA

File .CMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *