CMAP File

? Cách mở file .CMAP? Những phần mềm mở file .CMAP và sửa file lỗi. Convert Binary CMAP file sang định dạng khác.

.CMAP File Extension

   
File name CMAP File
File Type 1CmapTools Concept Map File
Nhà phát triển IHMC
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (13 Bình chọn)

File .CMAP là file gì?

CMAP là Data Files - 1CmapTools Concept Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IHMC.

Sơ đồ tập tin được tạo ra bởi IHMC CmapTools, một chương trình dùng để vẽ bản đồ khái niệm; lưu trữ một sơ đồ hình ảnh mô tả một ý tưởng sử dụng các khối, mũi tên và văn bản; sử dụng để chụp những suy nghĩ và ý tưởng trong quá trình động não; cũng được sử dụng để chia sẻ ý tưởng với người khác.

What is a CMAP file?

Diagram file created by IHMC CmapTools, a program used for drawing concept maps; stores a visual diagram that depicts an idea using blocks, arrows and text; used for capturing thoughts and ideas during the brainstorming process; also used for sharing ideas with others.

Cách mở .CMAP file

Để mở file .CMAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMAP do người dùng đóng góp.

  • IHMC CmapTools

Chuyển đổi file .CMAP

File .CMAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *