CMATE File

? Cách mở file .CMATE? Những phần mềm mở file .CMATE và sửa file lỗi. Convert N/A CMATE file sang định dạng khác.

.CMATE File Extension

   
File name CMATE File
File Type ControllerMate File
Nhà phát triển OrderedBytes
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CMATE là file gì?

CMATE là Settings Files - ControllerMate File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OrderedBytes.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi ControllerMate, một công cụ lập trình cho phép người dùng tùy chỉnh các thiết bị như các phím điều khiển, chuột, bàn phím và; chứa thông tin cấu hình hành vi của một thiết bị.

What is a CMATE file?

Settings file used by ControllerMate, a programming tool that allows users to customize devices such as the joystick, mouse, and keyboard; contains information that configures the behavior of a device.

Cách mở .CMATE file

Để mở file .CMATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMATE do người dùng đóng góp.

  • OrderedBytes ControllerMate

Chuyển đổi file .CMATE

File .CMATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *