CMBL File

? Cách mở file .CMBL? Những phần mềm mở file .CMBL và sửa file lỗi. Convert Binary CMBL file sang định dạng khác.

.CMBL File Extension

   
File name CMBL File
File Type Logger Pro Data File
Nhà phát triển Vernier Software & Technology
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (16 Bình chọn)

File .CMBL là file gì?

CMBL là Data Files - Logger Pro Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Vernier Software & Technology.

Tập tin được tạo ra bởi Logger Pro, một chương trình cho phép sinh viên để thu thập và phân tích dữ liệu trong các chương trình khoa học và giáo dục toán học; chứa dữ liệu spreadseet, phân tích dữ liệu và phim ghi lại trong một thí nghiệm khoa học hoặc tập thể dục.

What is a CMBL file?

File created by Logger Pro, a program that allows students to collect and analyze data in science and math education programs; contains spreadseet data, data analysis, and movies recorded during a scientific experiment or exercise.

Cách mở .CMBL file

Để mở file .CMBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMBL do người dùng đóng góp.

  • Vernier Graphical Analysis
  • Vernier Logger Pro
  • Vernier Logger Pro

Chuyển đổi file .CMBL

File .CMBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *