CMD File

? Cách mở file .CMD? Những phần mềm mở file .CMD và sửa file lỗi. Convert Text CMD file sang định dạng khác.

.CMD File Extension

   
File name CMD File
File Type 1Windows Command File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (93 Bình chọn)

File .CMD là file gì?

CMD là Executable Files - 1Windows Command File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một CMD là một tập tin script có chứa một hoặc nhiều lệnh trong định dạng văn bản đơn giản được thực thi để thực hiện nhiệm vụ khác nhau. Nó tương tự như một tập tin .BAT, mà cũng thường được sử dụng để lưu trữ một loạt các lệnh thực thi.

What is a CMD file?

A CMD file is a script file that contains one or more commands in plain text format that are executed in order to perform various tasks. It is similar to a .BAT file, which is also commonly used to store a batch of executable commands.

Cách mở .CMD file

Để mở file .CMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMD do người dùng đóng góp.

  • Embird
  • TouchDesigner
  • TouchDesigner
  • TouchPlayer
  • Cytel Studio
  • VirtuallTek Fighter Factory Ultimate
  • VirtuallTek Fighter Factory Ultimate

Chuyển đổi file .CMD

File .CMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *