CME File

? Cách mở file .CME? Những phần mềm mở file .CME và sửa file lỗi. Convert N/A CME file sang định dạng khác.

.CME File Extension

   
File name CME File
File Type 1Command Multimedia Evidence File
Nhà phát triển March Networks
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .CME là file gì?

CME là Video Files - 1Command Multimedia Evidence File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi March Networks.

tập tin Một CME chứa video được mã hóa theo định dạng lệnh Multimedia Bằng chứng (CME). Nó lưu trữ video giám sát xuất khẩu của tháng Networks lệnh và thường được sử dụng bởi các quản trị hệ thống, nhân viên bảo vệ, và các nhà điều tra.

What is a CME file?

A CME file contains video encrypted in the Command Multimedia Evidence (CME) format. It stores surveillance video exported by March Networks Command and is typically used by system administrators, security guards, and investigators.

Cách mở .CME file

Để mở file .CME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CME do người dùng đóng góp.

  • March Networks Command Player
  • Crystal Player Free
  • Crystal Player Free
  • Media Player Classic
  • Open Object Model Framework
  • Calme version
  • Calme version

Chuyển đổi file .CME

File .CME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *