CML File

? Cách mở file .CML? Những phần mềm mở file .CML và sửa file lỗi. Convert Binary CML file sang định dạng khác.

.CML File Extension

   
File name CML File
File Type 1Chemical Markup Language File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .CML là file gì?

CML là Data Files - 1Chemical Markup Language File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin XML được lưu trong định dạng Chemical Markup Language (CML), một chuẩn được sử dụng để xác định thông tin hóa học; chứa các mô tả các cấu trúc phân tử hoặc dữ liệu tin học hóa học khác; dùng để trao đổi và lưu trữ dữ liệu hóa học.

What is a CML file?

XML file saved in the Chemical Markup Language (CML) format, a standard used to specify chemical information; contains descriptions of molecule structures or other chemical informatics data; used for exchanging and archiving chemical data.

Cách mở .CML file

Để mở file .CML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CML do người dùng đóng góp.

  • iBabel
  • Avogadro
  • Avogadro
  • Bioclipse
  • Open Babel
  • Schematic Capture and PCB Layout
  • Schematic Capture and PCB Layout

Chuyển đổi file .CML

File .CML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *