CMM File

CMM là Misc Files - Corel Multimedia Manager Album, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

.CMM File Extension

   
File name CMM File
File Type Corel Multimedia Manager Album
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CMM là file gì?

CMM là Misc Files - Corel Multimedia Manager Album, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Ảnh album được sử dụng bởi Corel Multimedia Manager (bao gồm với CorelDRAW) để tổ chức và quản lý các tập tin hình ảnh; có thể được mở với CorelDRAW 7 trở lên.

What is a CMM file?

Photo album used by Corel Multimedia Manager (included with CorelDRAW) for organizing and managing image files; can be opened with CorelDRAW 7 or later.

Phần mềm mở file .CMM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMM do filegi.com tổng hợp.

  • Parallels Tools Center
  • CorelDRAW
  • CorelDRAW
  • Corel MultiMedia Manager
  • Media Player Classic
  • Dynojet Power Core version
  • Dynojet Power Core version

Chuyển đổi file .CMM

           

File .CMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *