CMM File

? Cách mở file .CMM? Những phần mềm mở file .CMM và sửa file lỗi. Convert N/A CMM file sang định dạng khác.

.CMM File Extension

   
File name CMM File
File Type Corel Multimedia Manager Album
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CMM là file gì?

CMM là Misc Files - Corel Multimedia Manager Album, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Ảnh album được sử dụng bởi Corel Multimedia Manager (bao gồm với CorelDRAW) để tổ chức và quản lý các tập tin hình ảnh; có thể được mở với CorelDRAW 7 trở lên.

What is a CMM file?

Photo album used by Corel Multimedia Manager (included with CorelDRAW) for organizing and managing image files; can be opened with CorelDRAW 7 or later.

Cách mở .CMM file

Để mở file .CMM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMM do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • CorelDRAW
  • CorelDRAW
  • Corel MultiMedia Manager
  • Media Player Classic
  • Dynojet Power Core version
  • Dynojet Power Core version

Chuyển đổi file .CMM

File .CMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *