CMMP File

? Cách mở file .CMMP? Những phần mềm mở file .CMMP và sửa file lỗi. Convert Binary CMMP file sang định dạng khác.

.CMMP File Extension

   
File name CMMP File
File Type Camtasia MenuMaker Project
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CMMP là file gì?

CMMP là Video Files - Camtasia MenuMaker Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TechSmith.

dự án video được tạo ra bởi Camtasia MenuMaker, một chương trình bao gồm với các ứng dụng ghi âm màn hình Camtasia Studio; cửa hàng đồ họa, menu văn bản, và các file video tham chiếu; sử dụng để tạo các menu sử dụng chuyển hướng cho video.

What is a CMMP file?

Video project created by Camtasia MenuMaker, a program included with the Camtasia Studio screen recording application; stores graphics, menu text, and referenced video files; used for creating the user navigation menus for videos.

Cách mở .CMMP file

Để mở file .CMMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMMP do người dùng đóng góp.

  • TechSmith Camtasia
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CMMP

File .CMMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *