CMMTPL File

CMMTPL là Video Files - Camtasia MenuMaker Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TechSmith.

.CMMTPL File Extension

   
File name CMMTPL File
File Type Camtasia MenuMaker Template
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CMMTPL là file gì?

CMMTPL là Video Files - Camtasia MenuMaker Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TechSmith.

mẫu sản xuất video được sử dụng bởi Camtasia MenuMaker, một chương trình bao gồm các phần mềm ghi màn hình Camtasia Studio; chứa các cài đặt mặc định cho việc tạo ra một dự án .CMMP MenuMaker; có thể được sử dụng để tạo nhiều menu video với giao diện tương tự và cảm nhận.

What is a CMMTPL file?

Video production template used by Camtasia MenuMaker, a program included with the Camtasia Studio screen recording software; contains the default settings for creating a .CMMP MenuMaker project; can be used for creating multiple video menus with the same look and feel.

Phần mềm mở file .CMMTPL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMMTPL do filegi.com tổng hợp.

  • Camtasia Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CMMTPL

           

File .CMMTPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *