CMO File

? Cách mở file .CMO? Những phần mềm mở file .CMO và sửa file lỗi. Convert Binary CMO file sang định dạng khác.

.CMO File Extension

   
File name CMO File
File Type ASUS BIOS File
Nhà phát triển ASUS
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CMO là file gì?

CMO là System Files - ASUS BIOS File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ASUS.

tập tin Một CMO là một tập tin BIOS được sử dụng bởi các máy tính ASUS chạy Windows. Nó bao gồm một hồ sơ BIOS, bao gồm cài đặt đã lưu và hướng dẫn phần cứng máy tính tải, chẳng hạn như liệu khởi động nhanh được chế độ hiệu suất khởi động kích hoạt hay vô hiệu hóa và.

What is a CMO file?

A CMO file is a BIOS file used by ASUS computers running WIndows. It contains a BIOS profile, which includes saved settings and instructions to load computer hardware, such as whether fast boot is enabled or disabled and the boot performance mode.

Cách mở .CMO file

Để mở file .CMO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMO do người dùng đóng góp.

  • Live2D Cubism
  • CyberMotion 3D-Designer
  • CyberMotion 3D-Designer
  • Live2D
  • C-Motion, Inc Visual3D
  • MRDesigner XIII
  • MRDesigner XIII

Chuyển đổi file .CMO

File .CMO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *