CMOD File

CMOD là 3D Image Files - Celestia Model, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Celestia Development Team.

.CMOD File Extension

   
File name CMOD File
File Type Celestia Model
Nhà phát triển Celestia Development Team
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (10 Bình chọn)

File .CMOD là file gì?

CMOD là 3D Image Files - Celestia Model, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Celestia Development Team.

mô hình tập tin ba chiều được sử dụng bởi Celestia, một chương trình vũ trụ hình dung thời gian thực; sử dụng công nghệ OpenGL cho rendering và có thể được lưu dưới dạng một định dạng nhị phân hoặc ASCII văn bản; sử dụng để hiển thị các hành tinh, ngôi sao, và các yếu tố khác trong không gian.

What is a CMOD file?

Three-dimensional model file used by Celestia, a real-time universe visualization program; uses OpenGL technology for rendering and may be stored in either a binary or ASCII text format; used for displaying planets, stars, and other elements in space.

Phần mềm mở file .CMOD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMOD do filegi.com tổng hợp.

  • Celestia

Chuyển đổi file .CMOD

           

File .CMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *