CMOD File

? Cách mở file .CMOD? Những phần mềm mở file .CMOD và sửa file lỗi. Convert Text and Binary CMOD file sang định dạng khác.

.CMOD File Extension

   
File name CMOD File
File Type Celestia Model
Nhà phát triển Celestia Development Team
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (10 Bình chọn)

File .CMOD là file gì?

CMOD là 3D Image Files - Celestia Model, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Celestia Development Team.

mô hình tập tin ba chiều được sử dụng bởi Celestia, một chương trình vũ trụ hình dung thời gian thực; sử dụng công nghệ OpenGL cho rendering và có thể được lưu dưới dạng một định dạng nhị phân hoặc ASCII văn bản; sử dụng để hiển thị các hành tinh, ngôi sao, và các yếu tố khác trong không gian.

What is a CMOD file?

Three-dimensional model file used by Celestia, a real-time universe visualization program; uses OpenGL technology for rendering and may be stored in either a binary or ASCII text format; used for displaying planets, stars, and other elements in space.

Cách mở .CMOD file

Để mở file .CMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMOD do người dùng đóng góp.

  • Celestia

Chuyển đổi file .CMOD

File .CMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *