CMP File

? Cách mở file .CMP? Những phần mềm mở file .CMP và sửa file lỗi. Convert N/A CMP file sang định dạng khác.

.CMP File Extension

   
File name CMP File
File Type 1Windows Connection Manager Profile
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (10 Bình chọn)

File .CMP là file gì?

CMP là Settings Files - 1Windows Connection Manager Profile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được tạo ra sử dụng Connection Manager, một bộ các thành phần phần mềm cho phép người quản trị hệ thống để cài đặt Windows hồ sơ kết nối từ xa; lưu thông tin như tên người dùng, mật khẩu và số điện thoại để quay số.

What is a CMP file?

Settings file created using Connection Manager, a suite of software components that enables system administrators to setup Windows remote connection profiles; saves information such as the username, password, and the phone number to dial.

Cách mở .CMP file

Để mở file .CMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Connection Manager Administration Kit
  • Live2D Cubism
  • Live2D Cubism
  • VideoWave Movie Creator
  • ACT
  • CADSTAR
  • CADSTAR

Chuyển đổi file .CMP

File .CMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *