CMPKG File

? Cách mở file .CMPKG? Những phần mềm mở file .CMPKG và sửa file lỗi. Convert N/A CMPKG file sang định dạng khác.

.CMPKG File Extension

   
File name CMPKG File
File Type craftersmine Package
Nhà phát triển craftersmine
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CMPKG là file gì?

CMPKG là Misc Files - craftersmine Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi craftersmine.

tập tin Một CMPKG là một gói phần mềm được tạo ra bởi craftersmine Packager, một chương trình dùng để sắp xếp các file. Nó chứa một hoặc nhiều file, chẳng hạn như kết cấu, các file âm thanh, hoặc các tập tin dữ liệu khác, được tham chiếu bởi một ứng dụng. file CMPKG thường được sử dụng để tổ chức một lượng lớn các file nhỏ thành một file cho thời gian tải nhanh hơn.

What is a CMPKG file?

A CMPKG file is a package created by craftersmine Packager, a program used to organize files. It contains one or more files, such as textures, sound files, or other data files, that are referenced by an application. CMPKG files are typically used to organize large amounts of smaller files into one file for faster loading times.

Cách mở .CMPKG file

Để mở file .CMPKG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMPKG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMPKG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMPKG do người dùng đóng góp.

  • craftersmine Extractor

Chuyển đổi file .CMPKG

File .CMPKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *