CMPROJ File

? Cách mở file .CMPROJ? Những phần mềm mở file .CMPROJ và sửa file lỗi. Convert Zip CMPROJ file sang định dạng khác.

.CMPROJ File Extension

   
File name CMPROJ File
File Type Camtasia Project File
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Video Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .CMPROJ là file gì?

CMPROJ là Video Files - Camtasia Project File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi TechSmith.

tập tin Một CMPROJ là một dự án tạo ra bởi phiên bản hệ điều hành MacOS của Camtasia, một bản ghi màn hình và video ứng dụng chỉnh sửa. Nó chứa các file tất cả các phương tiện truyền thông, chỉnh sửa video, cài đặt thời gian, và các thiết lập dự án. file CMPROJ thường được sử dụng để xây dựng video hướng dẫn phần mềm và các cuộc biểu tình khác.

What is a CMPROJ file?

A CMPROJ file is a project created by the macOS version of Camtasia, a screen recording and video editing application. It contains all media files, video edits, timeline settings, and project settings. CMPROJ files are often used for constructing software video tutorials and other demonstrations.

Cách mở .CMPROJ file

Để mở file .CMPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMPROJ do người dùng đóng góp.

  • TechSmith Camtasia
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CMPROJ

File .CMPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *