CMREC File

? Cách mở file .CMREC? Những phần mềm mở file .CMREC và sửa file lỗi. Convert Binary CMREC file sang định dạng khác.

.CMREC File Extension

   
File name CMREC File
File Type Camtasia Recording
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CMREC là file gì?

CMREC là Video Files - Camtasia Recording, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TechSmith.

tập tin ghi âm màn hình được tạo ra bởi Camtasia, một bản ghi màn hình và chương trình chỉnh sửa video; chứa âm thanh và video chụp như các tương tác người dùng với máy tính trong một buổi ghi âm màn hình; sử dụng để lưu trữ hướng dẫn và nội dung trình diễn; lưu lại dưới dạng một phần của một dự án ghi âm màn hình .CMPROJ.

What is a CMREC file?

Screen recording file created by Camtasia, a screen recording and video editing program; contains audio and video captured as the user interacts with the computer during a screen recording session; used for storing tutorial and demonstration content; saved as part of a .CMPROJ screen recording project.

Cách mở .CMREC file

Để mở file .CMREC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMREC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMREC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMREC do người dùng đóng góp.

  • TechSmith Camtasia
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CMREC

File .CMREC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *