CMZ File

? Cách mở file .CMZ? Những phần mềm mở file .CMZ và sửa file lỗi. Convert N/A CMZ file sang định dạng khác.

.CMZ File Extension

   
File name CMZ File
File Type Compressed Poser Camera Set File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CMZ là file gì?

CMZ là 3D Image Files - Compressed Poser Camera Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Nén camera bộ tập tin được sử dụng bởi Poser, một mô hình 3D hình và chương trình hoạt hình; bao gồm các vị trí của máy ảnh được sử dụng bởi Poser; xác định quan điểm xem của một mô hình Poser hoặc cảnh.

What is a CMZ file?

Compressed camera set file used by Poser, a 3D figure modeling and animation program; includes positions of cameras used by Poser; determines the viewing perspectives of a Poser model or scene.

Cách mở .CMZ file

Để mở file .CMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMZ do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application
  • CSM
  • CSM

Chuyển đổi file .CMZ

File .CMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *