CNA File

? Cách mở file .CNA? Những phần mềm mở file .CNA và sửa file lỗi. Convert N/A CNA file sang định dạng khác.

.CNA File Extension

   
File name CNA File
File Type Catena Project File
Nhà phát triển OpEx Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CNA là file gì?

CNA là Data Files - Catena Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OpEx Software.

hồ sơ dự án tạo ra với Catena, một chương trình tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh được sử dụng để nâng cao chất lượng, dịch vụ và khả năng sinh lời; lưu trong một thư mục dự án cùng với một thư mục Toolkit chứa dữ liệu dự án khác.

What is a CNA file?

Project file created with Catena, a business performance optimization program used for improving quality, service, and profitability; saved in a project folder along with a Toolkit folder that contains other project data.

Cách mở .CNA file

Để mở file .CNA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CNA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CNA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CNA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MCDstudio
  • MCDstudio
  • CadnaA

Chuyển đổi file .CNA

File .CNA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *