CNC File

? Cách mở file .CNC? Những phần mềm mở file .CNC và sửa file lỗi. Convert N/A CNC file sang định dạng khác.

.CNC File Extension

   
File name CNC File
File Type 1CNC Machine Tool Path
Nhà phát triển Denford
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (17 Bình chọn)

File .CNC là file gì?

CNC là CAD Files - 1CNC Machine Tool Path, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Denford.

tập tin Một CNC là một đường dẫn tập tin được tạo ra bởi QuickCam Pro, một chương trình dùng để tạo ra những con đường cắt để chạy máy phụ tùng 3D trên một máy xay xát. Nó chứa các hướng dẫn con đường để cắt một phần 3D sử dụng một máy phay CNC. file CNC có thể có thể được tạo ra từ các mô hình 3D hoặc hình ảnh 2D.

What is a CNC file?

A CNC file is a path file created by QuickCAM Pro, a program used to create cutter paths for machining 3D parts on a milling machine. It contains path instructions for cutting a 3D part using a CNC milling machine. CNC files can can be created from 3D models or 2D images.

Cách mở .CNC file

Để mở file .CNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CNC do người dùng đóng góp.

  • Denford QuickCAM Pro
  • BobCAD CAM
  • BobCAD CAM
  • CIMCO Edit
  • Media Player Classic
  • NCEDIT Application
  • NCEDIT Application

Chuyển đổi file .CNC

File .CNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *