CND File

? Cách mở file .CND? Những phần mềm mở file .CND và sửa file lỗi. Convert Binary CND file sang định dạng khác.

.CND File Extension

   
File name CND File
File Type Melco Condensed Embroidery File
Nhà phát triển Melco
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CND là file gì?

CND là CAD Files - Melco Condensed Embroidery File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Melco.

Nộp được sử dụng bởi máy thêu Melco; chứa một thiết kế khâu và hỗ trợ vector đồ họa cho phép người thiết kế để thay đổi kích thước mà không làm mất chất lượng; không được hỗ trợ bởi nhiều chương trình phần mềm thêu.

What is a CND file?

File used by Melco embroidery machines; contains a stitch design and supports vector graphics that allow the design to be resized without losing quality; not supported by many embroidery software programs.

Cách mở .CND file

Để mở file .CND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CND do người dùng đóng góp.

  • MyEditor Application
  • Wings xp
  • Wings xp
  • DRAWEditor
  • Hanes T-ShirtMaker All Versions
  • Tajima DG/ML by Pulse
  • Tajima DG/ML by Pulse

Chuyển đổi file .CND

File .CND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *