COMICDOC File

? Cách mở file .COMICDOC? Những phần mềm mở file .COMICDOC và sửa file lỗi. Convert N/A COMICDOC file sang định dạng khác.

.COMICDOC File Extension

   
File name COMICDOC File
File Type Comic Life Document
Nhà phát triển plasq
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (22 Bình chọn)

File .COMICDOC là file gì?

COMICDOC là Page Layout Files - Comic Life Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi plasq.

truyện tranh hoặc album hình ảnh được tạo ra với Comic Life; sử dụng để tạo truyện tranh, kịch bản, truyện tranh, bố trí hình ảnh, và các tài liệu trực quan khác; có thể được tạo ra từ một mẫu hoặc từ đầu; có thể bao gồm hình ảnh, hình ảnh, và uốn cong văn bản chữ truyện tranh.

What is a COMICDOC file?

Comic book or picture album created with Comic Life; used for creating comic books, storyboards, comic strips, photo layouts, and other visual documents; may be created from a template or from scratch; can include images, photos, and bendable comic lettering text.

Cách mở .COMICDOC file

Để mở file .COMICDOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COMICDOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COMICDOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMICDOC do người dùng đóng góp.

  • Comic Life

Chuyển đổi file .COMICDOC

File .COMICDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *