COMPPKG_HAUPTWERK_RAR File

? Cách mở file .COMPPKG_HAUPTWERK_RAR? Những phần mềm mở file .COMPPKG_HAUPTWERK_RAR và sửa file lỗi. Convert N/A COMPPKG_HAUPTWERK_RAR file sang định dạng khác.

.COMPPKG_HAUPTWERK_RAR File Extension

   
File name COMPPKG_HAUPTWERK_RAR File
File Type Hauptwerk Component Package
Nhà phát triển Milan Digital Audio
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .COMPPKG_HAUPTWERK_RAR là file gì?

COMPPKG_HAUPTWERK_RAR là Compressed Files - Hauptwerk Component Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Milan Digital Audio.

tập tin nén được sử dụng bởi Hauptwerk, một chương trình ống organ ảo; cửa hàng linh kiện cung cấp chức năng bổ sung cho các ứng dụng, chẳng hạn như bộ mẫu, bộ phận cơ thể, và tính khí; chức năng tương tự như một plugin.

What is a COMPPKG_HAUPTWERK_RAR file?

Compressed file used by Hauptwerk, a virtual pipe organ program; stores components that provide additional functionality to the application, such as sample sets, organs, and temperaments; functions similar to a plugin.

Cách mở .COMPPKG_HAUPTWERK_RAR file

Để mở file .COMPPKG_HAUPTWERK_RAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COMPPKG_HAUPTWERK_RAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COMPPKG_HAUPTWERK_RAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMPPKG_HAUPTWERK_RAR do người dùng đóng góp.

  • Milan Digital Audio Hauptwerk

Chuyển đổi file .COMPPKG_HAUPTWERK_RAR

File .COMPPKG_HAUPTWERK_RAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *