CON File

? Cách mở file .CON? Những phần mềm mở file .CON và sửa file lỗi. Convert Text CON file sang định dạng khác.

.CON File Extension

   
File name CON File
File Type 1Battlefield 1942 Configuration File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (38 Bình chọn)

File .CON là file gì?

CON là Game Files - 1Battlefield 1942 Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Electronic Arts.

Tập tin được sử dụng bởi Battlefield 1942, lần đầu tiên người shooter trò chơi chiến tranh thế giới II; lưu trong văn bản đơn giản và chứa thông tin cấu hình cho các trò chơi, bao gồm cài đặt video và kiểm soát đầu vào; thường được dùng để tinh chỉnh trò chơi "mod".

What is a CON file?

File used by Battlefield 1942, a World War II first-person shooter game; saved in plain text and contains configuration information for the game, including video and input control settings; often used for fine-tuning game "mods."

Cách mở .CON file

Để mở file .CON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CON do người dùng đóng góp.

  • Electronic Arts Battlefield 1942
  • WinWay Resume Deluxe
  • WinWay Resume Deluxe
  • ACT
  • GalilTools
  • WinWay Resume CD-ROM
  • WinWay Resume CD-ROM

Chuyển đổi file .CON

File .CON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *