CON File

CON là Game Files - 1Battlefield 1942 Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Electronic Arts.

.CON File Extension

   
File name CON File
File Type 1Battlefield 1942 Configuration File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (38 Bình chọn)

File .CON là file gì?

CON là Game Files - 1Battlefield 1942 Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Electronic Arts.

Tập tin được sử dụng bởi Battlefield 1942, lần đầu tiên người shooter trò chơi chiến tranh thế giới II; lưu trong văn bản đơn giản và chứa thông tin cấu hình cho các trò chơi, bao gồm cài đặt video và kiểm soát đầu vào; thường được dùng để tinh chỉnh trò chơi "mod".

What is a CON file?

File used by Battlefield 1942, a World War II first-person shooter game; saved in plain text and contains configuration information for the game, including video and input control settings; often used for fine-tuning game "mods."

Phần mềm mở file .CON

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CON do filegi.com tổng hợp.

  • Electronic Arts Battlefield 1942
  • WinWay Resume Deluxe
  • WinWay Resume Deluxe
  • ACT
  • GalilTools
  • WinWay Resume CD-ROM
  • WinWay Resume CD-ROM

Chuyển đổi file .CON

           

File .CON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *