CONF File

? Cách mở file .CONF? Những phần mềm mở file .CONF và sửa file lỗi. Convert Text CONF file sang định dạng khác.

.CONF File Extension

   
File name CONF File
File Type 1Unix Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (137 Bình chọn)

File .CONF là file gì?

CONF là Settings Files - 1Unix Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin CONF là một cấu hình hoặc tập tin "cấu hình" được sử dụng trên các hệ thống Unix và Linux dựa. Nó lưu trữ các thiết lập sử dụng các quy trình hệ thống cấu hình và các ứng dụng. file CONF cũng tương tự như các file cfg tìm thấy trên các hệ thống Windows và Macintosh.

What is a CONF file?

A CONF file is a configuration or "config" file used on Unix and Linux based systems. It stores settings used to configure system processes and applications. CONF files are similar to .CFG files found on Windows and Macintosh systems.

Cách mở .CONF file

Để mở file .CONF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CONF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CONF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONF do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Notepad++
  • Notepad++
  • File Viewer
  • sakura editor
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System

Chuyển đổi file .CONF

File .CONF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *