CONFIG File

? Cách mở file .CONFIG? Những phần mềm mở file .CONFIG và sửa file lỗi. Convert Text CONFIG file sang định dạng khác.

.CONFIG File Extension

   
File name CONFIG File
File Type Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (323 Bình chọn)

File .CONFIG là file gì?

CONFIG là Developer Files - Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một CONFIG là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau. Nó chứa các thông số văn bản đơn giản mà xác định cài đặt hoặc ưu tiên cho xây dựng hoặc chạy một chương trình. file CONFIG thường được tham chiếu bởi các chương trình phát triển phần mềm cho các ứng dụng cấu hình.

What is a CONFIG file?

A CONFIG file is a configuration file used by various applications. It contains plain text parameters that define settings or preferences for building or running a program. CONFIG files are often referenced by software development programs to configure applications.

Cách mở .CONFIG file

Để mở file .CONFIG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CONFIG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CONFIG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONFIG do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .CONFIG

File .CONFIG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *