CONFIGPROFILE File

CONFIGPROFILE là System Files - Apple Configuration Profile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

.CONFIGPROFILE File Extension

   
File name CONFIGPROFILE File
File Type Apple Configuration Profile
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CONFIGPROFILE là file gì?

CONFIGPROFILE là System Files - Apple Configuration Profile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Tập tin cấu hình được tạo ra cho hệ điều hành Mac; nằm trong System Preferences, một ứng dụng bao gồm trên nền tảng Mac; chứa thông tin thiết lập, chẳng hạn như chính sách mật khẩu, cài đặt Wi-Fi, cho phép truy cập, và thông tin kết nối proxy.

What is a CONFIGPROFILE file?

Configuration file created for the Mac operating system; located in System Preferences, an application included on the Mac platform; contains setup information, such as password policies, Wi-Fi settings, access permissions, and proxy connection information.

Phần mềm mở file .CONFIGPROFILE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONFIGPROFILE do filegi.com tổng hợp.

  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .CONFIGPROFILE

           

File .CONFIGPROFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *