CONFIGPROFILE File

? Cách mở file .CONFIGPROFILE? Những phần mềm mở file .CONFIGPROFILE và sửa file lỗi. Convert N/A CONFIGPROFILE file sang định dạng khác.

.CONFIGPROFILE File Extension

   
File name CONFIGPROFILE File
File Type Apple Configuration Profile
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CONFIGPROFILE là file gì?

CONFIGPROFILE là System Files - Apple Configuration Profile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Tập tin cấu hình được tạo ra cho hệ điều hành Mac; nằm trong System Preferences, một ứng dụng bao gồm trên nền tảng Mac; chứa thông tin thiết lập, chẳng hạn như chính sách mật khẩu, cài đặt Wi-Fi, cho phép truy cập, và thông tin kết nối proxy.

What is a CONFIGPROFILE file?

Configuration file created for the Mac operating system; located in System Preferences, an application included on the Mac platform; contains setup information, such as password policies, Wi-Fi settings, access permissions, and proxy connection information.

Cách mở .CONFIGPROFILE file

Để mở file .CONFIGPROFILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CONFIGPROFILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CONFIGPROFILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONFIGPROFILE do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .CONFIGPROFILE

File .CONFIGPROFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *