CONSIS File

? Cách mở file .CONSIS? Những phần mềm mở file .CONSIS và sửa file lỗi. Convert N/A CONSIS file sang định dạng khác.

.CONSIS File Extension

   
File name CONSIS File
File Type Sciral Consistency Document
Nhà phát triển Sciral
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CONSIS là file gì?

CONSIS là Page Layout Files - Sciral Consistency Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sciral.

Một tập tin CONSIS là một tài liệu được sử dụng bởi Sciral nhất quán, một chương trình để tổ chức công việc mà cần phải được lặp đi lặp lại. Nó lưu trữ lịch với nhiệm vụ người dùng thêm như tập thể dục, tưới cây trồng trong nhà, lấy ra thùng rác, hút bụi thảm, và thanh toán bù trừ thư thoại.

What is a CONSIS file?

A CONSIS file is a document used by Sciral Consistency, a program for organizing tasks that need to be repeated. It stores a calendar with user-added tasks such as exercising, watering houseplants, taking out the trash, vacuuming the carpet, and clearing voicemail.

Cách mở .CONSIS file

Để mở file .CONSIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CONSIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CONSIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONSIS do người dùng đóng góp.

  • Sciral Consistency

Chuyển đổi file .CONSIS

File .CONSIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *