CONTACT File

? Cách mở file .CONTACT? Những phần mềm mở file .CONTACT và sửa file lỗi. Convert Binary CONTACT file sang định dạng khác.

.CONTACT File Extension

   
File name CONTACT File
File Type Windows Contact File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (48 Bình chọn)

File .CONTACT là file gì?

CONTACT là Data Files - Windows Contact File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Liên hệ được tạo ra bởi Windows Contacts, được xây dựng trong chương trình quản lý liên lạc có trong Windows Vista và Windows 7; chứa thông tin về một người hay một tổ chức, bao gồm tên, hình ảnh, địa chỉ email, số điện thoại nhà và địa chỉ nơi làm việc, chức danh chuyên môn, và các thành viên gia đình; nằm trong Windows "Danh bạ" thư mục cho mỗi người dùng Windows.

What is a CONTACT file?

Contact file created by Windows Contacts, a built-in contact management program included with Windows Vista and Windows 7; contains information about a person or organization, including name, picture, email address, phone number, home and work addresses, professional titles, and family members; located in the Windows "Contacts" folder for each Windows user.

Cách mở .CONTACT file

Để mở file .CONTACT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CONTACT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CONTACT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONTACT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Mail
  • Microsoft Windows Contacts
  • Microsoft Windows Contacts
  • Microsoft Windows Live Mail
  • Windows Live Mail Desktop
  • Poczta systemu Windows Live
  • Poczta systemu Windows Live

Chuyển đổi file .CONTACT

File .CONTACT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *