CONTACT File

CONTACT là Data Files - Windows Contact File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.CONTACT File Extension

   
File name CONTACT File
File Type Windows Contact File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (48 Bình chọn)

File .CONTACT là file gì?

CONTACT là Data Files - Windows Contact File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Liên hệ được tạo ra bởi Windows Contacts, được xây dựng trong chương trình quản lý liên lạc có trong Windows Vista và Windows 7; chứa thông tin về một người hay một tổ chức, bao gồm tên, hình ảnh, địa chỉ email, số điện thoại nhà và địa chỉ nơi làm việc, chức danh chuyên môn, và các thành viên gia đình; nằm trong Windows "Danh bạ" thư mục cho mỗi người dùng Windows.

What is a CONTACT file?

Contact file created by Windows Contacts, a built-in contact management program included with Windows Vista and Windows 7; contains information about a person or organization, including name, picture, email address, phone number, home and work addresses, professional titles, and family members; located in the Windows "Contacts" folder for each Windows user.

Phần mềm mở file .CONTACT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONTACT do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Mail
  • Microsoft Windows Contacts
  • Microsoft Windows Contacts
  • Microsoft Windows Live Mail
  • Windows Live Mail Desktop
  • Poczta systemu Windows Live
  • Poczta systemu Windows Live

Chuyển đổi file .CONTACT

           

File .CONTACT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *